Bibliografska baza

Bibliografska baza projekta Digitalizacija antičkog epigrafskog nasleđa u Srbiji sadrži bibliografske reference vezane za antičke spomenike u Srbiji. Dosad su u bazu uneti dopunjeni bibliografski podaci o izdanjima natpisa koji su izdati u sveskama korpusa Inscriptions de la Mésie Supérieure, i bibliografije o natpisima sa područja rimske provincije Dalmacije koje pripada Srbiji (municipium Malvesiatium i Municipium Splonistarum) koje smo dosad obradili.

Bibliografska baza projekta izrađena je u slobodnom programu za upravljanje bibliografskim podacima Zotero i dostupna je na vebu. Baza je podeljena na epigrafsku bibliografiju i na bibliografsku epigrafsku dokumentaciju. Ova dokumentacija predstavlja grupisane i označene bibliografske reference za pojedinačne natpise sa teritorije Srbije, koji su dosad obrađeni u epigrafskoj bazi u okviru projekta. Tamo gde je moguće, bibliografski zapisi su povezani linkovima sa digitalizovanim publikacijama na internetu. Takođe, linkovima smo povezali zapise sa drugim veb-bazama u kojima su sadržani podaci o natpisima našeg prostora (EDH, Pleiades, Trismegistos). Tabelarni pristup dostupan je ovde. Skraćena imana časopisa i korpusa data su prema bazi Epigraphische Datenbank Heidelberg.