Tim

Dr Dragana Nikolić
Balkanološki institut
Srpske akademije nauka i umetnosti
ddgrbic@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6806-5404
rukovodilac projekta

Prof. Dr Svetlana Loma
Filozofski fakultet
Univerziteta u Beogradu
svetlanaloma@gmail.com

Saradnici projekta

Epigrafika - digitalna epigrafika
MA Uroš Rajčević, MA Kristina Bijuklić, MA Danilo Savić, Isidora Tolić

Arheologija
dr Vladimir Petrović
Balkanološki institut SANU