Библиографска база

Библиографска база пројекта Дигитализација античког епиграфског наслеђа у Србији садржи библиографске референце везане за античке споменике у Србији. Досад су у базу унети допуњени библиографски подаци о издањима натписа који су издати у свескама корпуса Inscriptions de la Mésie Supérieure, и библиографије о натписима са подручја римске провинције Далмације које припада Србији (municipium Malvesiatium и Municipium Splonistаrum) које смо досад обрадили.

Библиографска база пројекта израђена је у слободном програму за управљање библиографским подацима Зотеро и доступна је на вебу. База је подељена на епиграфску библиографију и на библиографску епиграфску документацију. Ова документација представља груписане и означене библиографске референце за појединачне натписе са територије Србије, који су досад обрађени у епиграфској бази у оквиру пројекта. Тамо где је могуће, библиографски записи су повезани линковима са дигитализованим публикацијама на интернету. Такође, линковима смо повезали записе са другим веб-базама у којима су садржани подаци о натписима нашег простора (EDH, Pleiades, Trismegistos). Табеларни приступ доступан је овде. Скраћена имана часописа и корпуса дата су према бази Epigraphische Datenbank Heidelberg.