Веб ресурси

Литература

На овој страници се налазе  линкови према значајним дигитализованим публикацијама које су доступне у отвореном приступу (на пример CIL, ILS, AEM, JOAI), у којима је објављена епиграфска грађа са наших простора или су то линкови који воде ка другим значајнимм садржајима као што су Зотеро библиографије или епиграфски приручници и сл.

Zotero bibliografije


DAENS bibliografije i bibliografska dokumentacija

Eagle epigraphic bibliography

EpidigJ. Sandys, Latin Epigraphy: An Introduction to the Study of Latin Inscriptions

R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine


ILS Inscriptiones latinae selectae, ed. H. Dessau

Inscriptiones latinae selectae 1

Inscriptiones latinae selectae 2.1

Inscriptiones latinae selectae 2.2

Inscriptiones latinae selectae 3


CIL Corpus Inscriptionum Latinarum

Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem

CIL Open Access (Arachne)

CIL III Pars 1

CIL Moesia Sup. Ratiaria, Prahovo 1641;1642

CIL Moesia Sup. Viminacium 1646-1659

CIL Moesia Sup. Singidunum 1650-1668

CIL Moesia Sup. Naissus 1673-1684

CIL Moesia Sup. Remesiana 1685-1690

CIL Moesia Sup. Janjevo, Gračanica, Skupi 1691-1697

CIL Moesia Sup. Instrumentum 1700-1703

Požega

CIL Pannonia Inf. Bassianae 3220-3227

CIL Pannonia Inf. Sirmium 3228-3249

CIL III Pars 2

CIL Moesia Sup. Ratiaria 6289-6296

CIL Moesia Sup. Cuppae, Pincus, Lederata, Viminacium 6297-6301

CIL Moesia Sup. Singidunum (i Kosmaj) 6302-6312

Rudnik, Kragujevac, Požega, Užice 6313-6322

Naissus Ad n. 1673-1680, Ulpiana Ad n. 1687, Viae Ad n. 1688, Scupi 6323, Instrumentum 6324-6337

CIL Pannonia Inf. Sirmium 6439-6449

CIL III Supplementum

CIL Municipium Splonistarum 8298-8325

CIL Čačak, Jezdina, Negrišori 8333-8337

CIL Municipium Malvesiatium od 8338-8365

CIL Domavia 8359

CIL Moesia Sup. 8081

CIL Moesia Sup. Ratiaria 8081-8094

CIL Moesia Sup. Cuppae, Pincus, Lederata 8097-8101

CIL Moesia Sup. Viminacium 8102-8139

CIL Moesia Sup. Margum 8140-8146

CIL Moesia Sup. Singidunum 8147-8161

CIL Moesia Sup. Kosmaj (Guberevci) 8162-8166

CIL Moesia Sup. Ulpiana 8169-8183

CIL Moesia Sup. Scupi 8186-8236

CIL Moesia Sup. Runjevo 8184-8185

CIL Moesia Sup. Prizren 8239-8242

CIL Moesia Sup. Naissus 8244-8255

CIL Moesia Sup. Remesiana 8257-8259

CIL Moesia Sup. Timacum Minus 8260-8266

CIL Moesia Sup. Viae Moesiae Superioris 8267-8274

CIL Moesia Sup. Instrumentum 8275-8279

CIL Pannonia Inf. Bassiana 10197-10214

CIL Pannonia Inf. Sirmium 10215-10240
CIL on Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Corpus_Inscriptionum_Latinarum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Corpus_Inscriptionum_Latinarum_-_volume_III


Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien (JŒAI)


Jahreshefte 3, 1900

Jahreshefte 4, 1901

Jahreshefte 6, 1903

Jahreshefte 7, 1904

Jahreshefte 8, 1905

Jahreshefte 12, 1909

Jahreshefte 13, 1910

Jahreshefte 15, 1912
Jahreshefte - Heidelberg historic literature – digitized https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/oejh?sid=5c3be618025a6f34e28ec8712958066d


Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn (AEM)


I (1878)

AEM II (1879)

III (1879)

IV (1880)

V (1881)

VI (1882)

VII (1883)

VIII (1884)

IX (1885)

X (1886)

XI (1887)

XII (1888)

XIII (1890)

XIV (1891)

XV (1890)

XVI (1898)

XVII

XVIII (1895)

XIX (1896)

XX (1897)

INDICES I-XX


Spomenik

Nikola Vulić, Antički Spomenici Naše Zemlje, SPOMENIK SAN XCVIII, (1941-48)

Antike Denkmäler in Serbien [microform] Ladek, Friedrich; Premerstein, Anton, Ritter von, 1869-; Vulić, Nikola, 1872-1945


F. Kanitz F. Kanitz, Die römische Funde in Serbien, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien


A. Evans Antiquarian Researches in Illyricum, Parts III—IV
Marsigli Danubius Pannonico-mysicus : observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis, perlustratus et in sex tomos digestus. T. 4, [De piscibus in aquis Danubii viventibus]

Roscher, Lex. 2.2.

Roscher, Lex. 3

Roscher, Lex. 4-5

Roscher, Lex. 6-7

Waltzing t. 1

Waltzing t. 2

Waltzing t. 3

Waltzing t. 4