Тим

Др Драгана Николић
Балканолошки институт САНУ
ddgrbic@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6806-5404
руководилац пројекта

Проф. Др Светлана Лома
Филозофски факултет
Универзитета у Београду
svetlanaloma@gmail.com

Проф. др Војин Недељковић 

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

vnedeljk@f.bg.ac.rs


МА Данило Савић

Балканолошки институт САНУ

d.md.savic@gmail.com 


МА Јелена Вукојевић 

Филозофски факултет Универзитета у Београду


Анђелка Зечевић

Математички институт САНУ


МА Урош Рајчевић 

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Др Владимир П. Петровић Балканолошки институт Српске академије наука и уметности 

 

Археологија: 

 др Владимир Петровић
Балканолошки институт САНУ