Тим

Др Драгана Николић
Балканолошки институт
Српска академија наука и уметности
ddgrbic@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6806-5404

руководилац пројекта

Проф. Др Светлана Лома
Филозофски факултет
Универзитета у Београду
svetlanaloma@gmail.com

 

Сарадници пројекта

Епиграфика - дигититална епиграфика:
МА Урош Рајчевић, МА Кристина Бијуклић, МА Данило Савић, Исидора Толић

 

Археологија
др Владимир Петровић
Балканолошки институт
САНУ